Category: Obavijesti

vrtić-hlapić-semeljci
28. travnja 2023. 0 Comments

Obavijest o upisu djece u redovne programe Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci

Pozivaju se svi zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić Hlapić Semeljci za pedagošku godinu 2023./2024. godinu.

Zahtjev za upis djeteta, ispunjen inicijalni upitnik i potrebnu dokumentaciju možete predati u periodu od 8. svibnja do 19. svibnja 2023. godine.

Zahtjev za upis djeteta i inicijalni upitnik možete dobiti i predati u zgradi Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci, Kolodvorska 2B u vremenu od 8-12 sati svakog radnog dana. Također, zahtjev za upis i inicijalni upitnik možete pronaći i na našoj internet stranici www.hlapic.semeljci.hr i poslati na e-mail adresu info@hlapic.semeljci.hr zajedno s potrebnom dokumentacijom.

Ukoliko su zahtjev, inicijalni upitnik i dokumentacija predani prije službenih upisa, potrebno je potvrditi upis i točnost predane dokumentacije.

Uz zahtjev za upis djeteta i inicijalni upitnik roditelj odnosno skrbnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih (preslika)
 • potvrdu o mjestu prebivališta/boravišta roditelja (preslike osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu)
 • potvrdu liječnika i presliku iskaznice imunizacije
 • i druge dokaze (u preslici) o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu sukladno članku Pravilnika o upisima i prednostima upisa u Dječji vrtić Hlapić Semeljci:
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  • za dijete oba zaposlena roditelja: – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja ili preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva, roditelji će biti obaviješteni o terminima inicijalnog razgovora s roditeljima i djecom.

Prijave koje se ne dostave u roku i budu nepotpune neće se razmatrati.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

28785c8d618a4daba185a066661222b9-hero
4. srpnja 2022. 0 Comments

Obavijest o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora

Poštovani roditelji!

Kolektivni godišnji odmor za djelatnike Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci počinje 1. kolovoza 2022. i traje do 31. kolovoza 2022. godine.

Vrtić započinje s radom 29. kolovoza 2022., a za svu djecu Vrtić otvara svoja vrata u četvrtak. 1 rujna 2022. godine.

Kolektiv Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci!

Hvala Vam na razumijevanju i želimo Vam odmorno i toplo ljeto!

RAVNATELJICA

Željka Đurđević Jerković

 

portfolio_14
2. svibnja 2022. 0 Comments

Upis u program predškole 2022.-2023.

Dječji vrtić Hlapić Semeljci za pedagošku godinu 2022./2023. provodi upis u Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su pred polazak u prvi razred, odnosno rođena su u periodu od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine.

Zahtjev za upis djeteta u Program predškole možete predati u periodu od 20.5. do 31.5.2022. godine. Zahtjev možete dobiti i predati u zgradi vrtića Hlapić Semeljci, Kolodvorska 2B u vremenu od 8 -12 sati svakog radnog dana ili ga pronaći na našoj internet stranici www.hlapic.semeljci.hr i poslati na e-mail adresu: info@hlapic.semeljci.hr

Ostalu dokumentaciju donijet ćete u listopadu:

 • rodni list djeteta
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
 • fotokopiju iskaznice imunizacije

Za dijete s teškoćama u razvoju:

 • nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili medicinsku dokumentaciju ustanova skrbi i /ili kliničkih bolničkih centara

Bolnica za medvjediće Dječiji vrtić Hlapić
15. studenoga 2021. 0 Comments

Bolnica za medvjediće u dječjem vrtiću Hlapić

 

Velika nam je čast pozvati vas u Bolnicu za medvjediće u dječji vrtić Hlapić u Semeljcima.

Bolnica za medvjediće je projekt koji organiziraju dvije neprofitne studentske udruge – EMSA (European Medical Students Association) i SSHLZ (Studentska sekcija Hrvatskog liječničkog zbora) te su odlučili posjetiti i naš novi vrtić.

Cilj projekta je smanjiti dječji strah od liječnika i bijelih kuta što se trude postići kroz igru s plišanim medvjedićima. Prostor u kojem se projekt odvija pretvara se u čekaonicu i ordinaciju, plišani ljubimci imaju ulogu pacijenta, a djeca ulogu zabrinutog roditelja ili možda odvažnog liječnika koji pomaže svojem pacijentu. U igri se koristi liječnički pribor (igračke) koje su specijalizirane upravo za takve plišane pacijente i malene liječnike koji se njime koriste. Na kraju igre svako dijete dobije pohvalu za hrabrost koju je pokazao prilikom liječenja svog medvjedića.

Bolnica za medvjediće održati će se u prostorijama dječjeg vrtića Hlapić u Semeljcima, 20.studenog 2021. godine na Međunarodni dan djece, u vremenu od 10 do 12 sati.

Kolektivni godišnji odmor
30. srpnja 2021. 0 Comments

Kolektivni godišnji odmor

Poštovani roditelji!

Kolektivni godišnji odmor za radnike Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci počinje 02.kolovoza i traje do 31.kolovoza 2021.

Vrtić započinje s novom pedagoškom godinom i radom u srijedu  01.rujna 2021. godine.

Ugodan odmor vam želimo 🙂 !

blog_08
7. srpnja 2021. 0 Comments

Obavijest – intervju za radno mjesto odgojitelj

Popis kandidata/kinja koji su ostvarili pravo na intervju za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme koje će se održati dana 08.07.2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci, Kolodvorska 2b, Semeljci prema sljedećem rasporedu:

 1. 08:00h – Katarina Sabljić
 2. 08:15h – Monika Markotić
 3. 08.30h – Ivana Žajdlik
 4. 08:45h – Iva Stjević
 5. 09:00h – Irena Barić
 6. 09:15h – Daniela Šapina
 7. 09:30h – Janja Radman
 8. 09:45h – Ivana Majstorović
 9. 10:00h – Tanja Dumenčić
 10. 10:15h – Sanja Grizak
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 

vrtić-hlapić-semeljci
14. svibnja 2021. 0 Comments

Obavijest za upis djece u program predškole

OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 

Dječji vrtić Hlapić Semeljci će pedagoške 2021./2022. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su u periodu od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine.

 

Zahtjev za upis djeteta u Program predškole možete predati u periodu od 20.S.  do  31.5.2021. godine.

Zahtjev možete dobiti i predati u zgradi vrtića Hlapić Semeljci, Kolodvorska 28 u vremenu od 8 -11 sati svakog radnog dana ili ga pronaći na našoj internet stranici hlapic.semeljci.hr i poslati na e-mail adresu  info@hlapic.semeljci.hr

 

Ostalu dokumentaciju  donijet ćete u listopadu:

 • rodni list djeteta
 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
 • fotokopiju iskaznice imunizacije

 

Za dijete s teškoćama:

 • nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili medicinsku dokumentaciju ustanova skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 

vrtić-hlapić-semeljci
16. ožujka 2021. 0 Comments

Obavijest roditeljima upisane djece u Dječji vrtić Hlapić Semeljci

Pozivaju se roditelji djece upisane u programe Dječjeg vrtića Hlapić Semeljci da 22. ožujka 2021. godine od 10 do 14 sati dođu u prostorije vrtića radi potpisa ugovora.

Period prilagodbe za prvu odgojnu skupinu (1.-3. godine) – jaslice započinje 23. ožujka od 8 sati.

Druga i treća odgojna skupina (djeca od 3.-5. godine i od navršene 5. godine života) svoj period prilagodbe započinju od 29. ožujka od 8 sati.

Također napominjemo da u periodu prilagodbe djeca dolaze sama, bez pratnje roditelja.

Vrtić sa redovitim radnim vremenom (05.30 – 15.30 sati) započinje 1. travnja 2021. godine.

vrtić-hlapić-semeljci
5. veljače 2021. 0 Comments

Javni poziv upisa djece u Dječji vrtić Hlapić Semeljci

JAVNI POZIV UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ HLAPIĆ SEMELJCI

Pozivaju se svi zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić Hlapić Semeljci.

Zahtjevi za upis u vrtić primat će se u razdoblju od 08. veljače 2021.  do 22. veljače. 2021. godine u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Roditelji/skrbnici za upis i korištenje usluga vrtića dostavljaju potrebnu dokumentaciju osobno ili putem e-maila: natjecaj@semeljci.hr koja se nalazi u prilogu.

Prijave koje se ne dostave u roku i budu nepotpune neće se razmatrati.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

vrtić-hlapić-semeljci
14. svibnja 2020. 0 Comments

Predupis djece u Dječji vrtić Hlapić Semeljci

Dječji vrtić „Hlapić“ Semeljci poziva roditelje na predupis djece u

ODGOJNO-OBRAZOVNE PROGRAME
REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA ILI
POLUDNEVNI PROGRAM VRTIĆA

Obaviještavamo sve zainteresirane roditelje s područja Općine Semeljci da je za sudjelovanje na upisu potrebno obaviti predupis djece kako bi vrtić mogao izvršiti evidenciju za upis. Roditelji se mogu javiti u razdoblju od 14. do 31. svibnja 2020.

Zahtjev za predupis možete preuzeti na internet stranici Općine Semeljci, potom ga ispuniti i poslati putem e-maila na adresu natjecaj@semeljci.hr

Predviđen početak rada vrtića je početkom 2021. godine.