Upoznajte naš tim!

Marija Mrkić

Ravnatelj

Sabina Bogdanović

Odgojitelj - 1. skupina

Ninetta Ratkovčić

Odgojitelj - 1. skupina

Ivana Ergotić

Odgojitelj - 2. skupina

Mirna Molnar

Odgojitelj - 2. skupina

Ana Savanović

Odgojitelj - 3. skupina

Marija Brkić

Odgojitelj - 3. skupina

N/A

Pedagog

Maja Korajac

Zdravstveni voditelj

Kristina Kokot Jurić

Kuhar
Tel: +385 31 239 115