Upoznajte naš tim!

Željka Đurđević Jerković

Ravnatelj

Marijana Antinac

Odgojitelj - Skupina Pčelice

Marija Brkić

Odgojitelj - Skupina Pčelice

Sabina Meščić

Odgojitelj - Skupina Krijesnice

Marija Mrkić

Odgojitelj - Skupina Krijesnice

Irena Barić

Odgojitelj - Skupina Sovice

Ivana Knezović

Odgojitelj - Skupina Sovice

Danijela Mađarac

Pedagog

Maja Korajac

Zdravstveni voditelj

Kristina Kokot Jurić

Kuhar
Tel: +385 31 239 115

Marija Bošnjak

Spremačica