Dječji vrtićHlapić Semeljci

Dječji vrtić Hlapić Semeljci nalazi se u Semeljcima, Kolodvorska 2B, a osnovan je 04. prosinca 2020. godine.

Dječji vrtić Hlapić Semeljci javna je ustanova koja ostvaruje program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi, prilagođene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, na području općine Semeljci.

Osnivač i vlasnik ustanove Dječji vrtić Hlapić Semeljci je Općina Semeljci. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 (pet) članova. Dječji vrtić Hlapić Semeljci predstavlja i zastupa ravnatelj.

o-nama-1
services-2_section_01_1
services-2_section_01_2
services-2_section_01_1

Program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Hlapić Semeljci ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao:

 • REDOVITI PROGRAM:
  • 10-satni program (4 obroka: doručak, užina, ručak i užina)
  • 5-satni program (2 obroka: doručak i užina )
 • POSEBNI PROGRAM:
  • Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića.

Ostali programi provode se u trajanju i prema rasporedu prema interesu roditelja za pojedini program.

Prema dobnoj strukturi i broju djece oformljene su :

 • jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina djece u dobi od 1-3 godine s ukupno 10 djece,
 • jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina djece u dobi od 3-5 s ukupno 20 djece.
 • jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina djece u dobi od 5 godina do polaska u školu s 20 djece.

Svake ćemo godine pratiti dobnu strukturu i broj djece te ustrojstvo rada prilagođavati potrebama i standardu za broj djece u redovitom programu. Okruženje u kojemu će se provoditi program predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov cjelokupni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina.

services_section_01_2
services-2_section_01_1