Članovi Upravnog vijeća

Ružica Primorac

Predsjednik Upravnog vijeća

Božica Čabrajac Bilandžić

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Zrinka Nakić Benc

Član Upravnog vijeća