Članovi Upravnog vijeća

Ružica Primorac

Predsjednik Upravnog vijeća

Božica Čabrajac Bilandžić

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Zrinka Nakić Benc

Član Upravnog vijeća

Sabina Mešćić

Član Upravnog vijeća
Predstavnik zaposlenika

Đurđica Stanković

Član Upravnog vijeća
Predstavnik roditelja